Enthousiast geworden en wil je je inschrijven? Hartstikke leuk!

Als je je inschrijft, wordt je lid van de vereniging. Zoals elke vereniging hebben ook wij statuten waarin beschreven staat hoe we de (bestuurs)taken en verantwoordelijkheden hebben geregeld. De statuten kun je hier nalezen.

Let op; bij het compleet maken van de inschrijving is een foto van een bepaald formaat nodig (staat op het formulier aangegeven, op dit moment is dat minimaal 300×400 px in jpg-formaat). Laat je niet ontmoedigen als het niet direct lukt!

Contributiebijdrage seizoen 2021/2022. Bedragen voor seizoen 2022/2023 zijn nog niet exact bekend, mogelijk een lichte verhoging van enkele euro’s.

Leeftijd Kosten 
TBM t/m 12 jaar € 114,-
Cub t/m 14 jaar € 134,-
Junior t/m 16 € 154,-
Colt t/m 18 € 174,-
Senior Ouder dan 18 jaar € 236,-
Recreant (max 6 wedstrijden) Ouder dan 18 jaar € 176,-
Niet spelend lid Ouder dan 18 jaar € 120,-

Contributie is inclusief bondscontributie en wordt berekend aan de hand van het geboortejaar.

Contributie is voor één seizoen, opzeggen vóór 30 juni bij .

Contributie bijdragen worden in vier delen geïnd door middel van automatische incasso.